Mehmet Akif ERSOY

2007-11-10 09:02:00

Mehmet Akif ERSOY - OLMAZ YA... TABİİ... BİRİ İNSAN, BİRİ HAYVAN!   'Hiç bilenle bilmeyen bir olurmu? '  (Zümer, 9)   Olmaz ya... Tabii... Biri insan, biri hayvan! Öyleyse "cehâlet" denilen yüz karasından   Kurtulmaya azmetmeli baştan başa millet. Kafi mi değil, yoksa bu son ders-i felâket?   Son ders-i felâket neye mâl oldu? Düşünsen: Beynin eriyip yaş gibi damlardı gözünden!   'Son-ders-i felâket' ne demektir? Şu demektir: Gelmezse eğer kendine millet, gidecektir!   Zirâ, yeni bir sadmeye artık dayanılmaz; Zirâ, bu sefer uyku ölümdür: Uyanılmaz!  ... Devamı